Erions Administratie- en Belastingadviseurs organiseert in samenwerking met Hartevelt Pensioenadviseurs op dinsdag 22 november een bijeenkomst over de nieuwe situatie rondom het pensioen in eigen beheer.
De bijeenkomst is in de Gildezaal van Event- & Partycentrum “Het Witte Paard”, gelegen aan de Gildeweg 2 te Nootdorp.

Per 1 januari 2017 gaat de opbouw van het pensioen in eigen beheer ingrijpend veranderen. Al jaren lopen DGA’s tegen allerlei problemen aan, zoals het niet meer kunnen uitkeren van dividend en het enorme verschil tussen de huidige marktrente en de rente van 4% waarop de actuariële berekening gebaseerd moeten zijn.

Het verder opbouwen van het pensioen in eigen beheer in de huidige vorm is vanaf volgend jaar niet meer mogelijk. De DGA krijgt vanaf volgend jaar de mogelijkheid om uit een aantal mogelijkheden te kiezen hoe het pensioen vanaf 2017 wordt voortgezet. Er komt o.a. de mogelijkheid om het pensioen af te kopen of om te vormen in een andere voorziening. Wij vinden het van belang om u hierover goed te informeren, zodat u volgend jaar een weloverwogen keuze kunt maken t.a.v. uw pensioenopbouw. Ook voor reeds in uitkering zijnde pensioenvoorzieningen is de nieuwe wetgeving van belang.

Tijdens deze bijeenkomst zal Peter Hartevelt u nader informeren over de wijzigingen die vanaf 2017 gaan plaatsvinden. Daarbij beperken wij ons niet tot alleen de zaken die veranderen, doch met name kijken we naar hoe u praktisch met deze wijzigingen om kunt gaan. Tijdens en na de presentatie is er uiteraard voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

Indien u deze bijeenkomst wil bijwonen kunt u een mail sturen naar suzanne.tetteroo@erions.nl.