Groei

Groei met ons

Samenwerken aan Groei

Meer dan stabiliteit. Meer dan de basiszaken op orde. De samenwerkingsvorm groei is er voor ondernemers die verder willen werken aan hun bedrijf, die inzicht willen krijgen en vooruit willen kijken. Erions helpt je hierbij met advies en gerichte sturing. We richten het ‘Groei met ons’ dashboard samen met je in met de belangrijkste aandachtspunten voor de korte en lange termijn. Ook bespreken we de tussentijdse cijfers zodat jij direct kunt bijsturen waar nodig.

De volgende stap in groei

Werken aan je bedrijf in plaats van enkel in je bedrijf. De adviseurs van Erions helpen je stappen te zetten op weg naar de volgende fase. Met elkaar monitoren we de gang van zaken en stellen we actiepunten op om verschillende onderdelen te verbeteren. Kijk verder dan alleen de administratie en ga op weg naar groei!

Groei met ons

In plaats van vooral met resultaten uit het verleden bezig te zijn, kijken wij liever vooruit. ‘Groei met ons’ is ontwikkeld voor de groei van jouw bedrijf. In een speciaal dashboard stellen we jaarlijks doelstellingen op voor verbeteringen. Ook plannen twee keer per jaar een inhoudelijke afspraak om de voortgang te bespreken. Dankzij de ondersteuning van onze adviseurs word je gestimuleerd om bij te sturen en door te ontwikkelen in jouw bedrijf.

Kwartaalrapportages en bespreking tussentijdse cijfers

Bekijk de uitgebreide rapportages via de dashboards van Visionplanner. We gaan met elkaar in gesprek over de tussentijdse cijfers, de huidige stand van zaken en eventuele punten die opvallen. Daarnaast kijken we samen naar mogelijkheden om de cijfers te verbeteren en de eerder vastgestelde doelstellingen uit het ‘Groei met ons’ dashboard te behalen. Zo hou jij grip op alle relevante ontwikkelingen voor jouw bedrijf.

Financiële administratie

Je administratie wordt minimaal maandelijks bijgewerkt. We zorgen ervoor dat deze voldoet aan de wettelijke verplichtingen, dat belastingaangiften op tijd worden gedaan en dat na afloop van het jaar de jaarstukken worden opgesteld. Hierdoor kun jij je veel meer bezighouden met de dagelijkse bedrijfsvoering.

Begroting en fiscale monitoring

Jaarlijks wordt er een begroting opgesteld op basis van de actuele cijfers en de wensen voor het komende jaar. Daarnaast wordt er continue fiscale monitoring uitgevoerd om mogelijke risico’s en voordelen vast te stellen. Naar aanleiding hiervan worden acties besproken en uitgevoerd. Je houdt grip op je uitgaven en maakt optimaal gebruik van de mogelijke voordelen binnen jouw bedrijf.
Over Erions

Geïnteresseerd?

Neem contact op met Suzanne Tetteroo

Ga voor groei

De voordelen

Stabiliteit en meer

Persoonlijk ‘Groei met ons’ dashboard

Jaarlijkse contactmomenten voor groei

Kwartaalrapportages

Tussentijdse bespreking van de cijfers

Doorvoeren uitkomsten fiscale monitoring

Opstellen jaarlijkse begroting