ONZE DIENSTEN

Wat wij voor u kunnen betekenen

Ons Werkvlak

Jaarrekening

Salarisadministratie

Fiscale dienstverlening

Advisering

Administratie & Boekhouding

Wij bij Erions helpen u graag met al uw administratie en belastingzaken. Kunnen wij u helpen met een van onze diensten?

NEEM CONTACT OP

JAARREKENING

releatieteam

Ons team zit klaar om uw jaarrekeningen op te stellen.

Jaarlijks stellen wij voor u de jaarrekening op.

De jaarrekening is het financieel verslag van uw onderneming en geeft inzicht in het vermogen en resultaat. Een jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december, de resultatenrekening van het boekjaar en een toelichting op beiden.

Naast een duidelijk financieel overzicht van het financieel resultaat gebruikt u de jaarrekening als financiële verantwoording aan de Belastingdienst in uw aangifte en – wanneer nodig – voor financiers zoals banken en kredietinstellingen en de Kamer van Koophandel. Wanneer uw onderneming geld heeft geleend, vraagt uw bank standaard ieder jaar om de jaarrekening. Het laten opstellen van een jaarrekening is essentieel voor elke onderneming. In de huidige tijd verandert wel de vorm waarin dit wordt uitgebracht en is dit niet meer altijd in de vorm van een rapport. Bovengenoemde instanties wensen dit niet meer op papier te ontvangen, maar enkel direct vanuit onze administratieve of fiscale software. Tevens heeft u toegang tot uw administratie waar in u ten allen tijde de gegevens zelf kunt inzien en kunt doorklikken op onderliggende gegevens.

Het opstellen van een tussentijds financieel overzicht of tussentijdse realtime inzage is steeds belangrijker geworden. Voor een ondernemer is het van essentieel belang om tijdig de financiële ontwikkelingen van de onderneming te kunnen volgen, daarom bieden wij dit voor elke ondernemer aan. Niet alleen na afloop van het boekjaar, maar vooral tussentijds. Aan de hand van het financieel overzicht signaleert de ondernemer snel en tijdig de financiële ontwikkelingen en kan de ondernemer zo nodig snel bijstellen.

SALARISADMINISTRATIE

salaristeam

Onze salarismedewerkers helpen u graag met uw salarisadministratie.

Erions Administratie- en Belastingadviseurs kan uw volledige salarisadministratie uit handen nemen. Wij werken met het salarispakket van Exact Online, waar uw medewerkers ook zelf kunnen inloggen en o.a. hun salarisspecificatie kunnen inzien.

Wij hebben gespecialiseerde medewerkers die u kunnen ondersteunen bij allerhande HR-werkzaamheden. U kunt hiermee tijd besparen daar het als individuele ondernemer nauwelijks meer mogelijk is om alle wets- en CAO wijzigingen zelf bij te houden. Daarnaast dienen officiële documenten zoals arbeidsovereenkomsten steeds getoetst te worden aan de laatste wetgeving.

Werkzaamheden die wij voor u kunnen verzorgen:

FISCALE DIENSTVERLENING

Fiscale advisering is een doorlopend proces en vindt plaats vanaf het begin van een boekjaar. Deze advisering zal steeds worden bijgestuurd op basis van de tussentijdse inzichten om te komen tot optimalisering van de fiscale lasten over de jaren.

Naast de advisering wordt u als ondernemer geconfronteerd met diverse soorten belastingen waarvoor verschillende aangiften ingediend moeten worden.

Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de aangifte:

Wij verzorgen bovenstaande aangiften graag voor u. Ondanks dat de Belastingdienst tegenwoordig werkt met de Voor Ingevulde Aangifte (de VIA) zijn niet alle gegevens bij de Belastingdienst voor handen. Deze dienen te worden gecontroleerd en aangevuld. De aangifte zal met veel aandacht gedaan moeten worden voor het maximale resultaat. U wilt natuurlijk gebruik maken van de kansen die de fiscale regels en wetten bieden.

Daarnaast bestaan onze werkzaamheden op het gebied van belastingen o.a. ook uit het controleren van aanslagen, het schrijven van bezwaarschriften en toepassen van middeling.

Als particulier kunt u bij ons terecht voor fiscale advisering en het opstellen, dan wel het begeleiden bij een aangifte:

Voor uw aangifte inkomstenbelasting verzoeken wij u de Checklist IB 2020 te downloaden in te vullen en bij uw bescheiden toe te voegen.

ADVISERING

Erions Administratie- en Belastingadviseurs wil samen met u uw bedrijf rendabeler maken en optimaliseren in de huidige tijd en voor de toekomst. Op basis van gesprekken met u en de bij ons bekende gegevens adviseren wij u op het gebied van:

Daar waar nodig doen wij dit met specialisten uit ons netwerk die inzetbaar zijn op het gebied van assurantiën, Financial planning, bedrijfsjuridische zaken, financieringen, alsmede accountants. Wij blijven dan betrokken en begeleiden het proces.

ADMINISTRATIE & BOEKHOUDING

De boekhouding is de basis voor een bedrijf en het middel op basis waarvan wij u kunnen begeleiden en adviseren. Het is ook iets waar u zo min mogelijk tijd mee bezig wil zijn om u te kunnen concentreren op waar u goed in bent.

Wij verwerken uw boekhouding in Exact Online, waar u zelf ook toegang toe heeft. Daar waar mogelijk maken wij koppelingen met banken en mogelijke andere door u gebruikte software. Uw facturen levert u digitaal aan d.m.v. een scan die u mailt of direct upload via de site of app van Exact Online. Al deze gegevens verwerken wij zo spoedig mogelijk zodat er goed inzicht is in de financiële situatie van uw bedrijf.

Wilt u liever zelf de administratie doen of (tijdelijke) ondersteuning op locatie? Ook hier zijn wij u graag van dienst, te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan:

LAAT ONS U HELPEN

NEEM CONTACT OP