Advisering

Begeleiding op maat

Advisering administratie en belasting

Tijdens je leven als ondernemer komen er diverse adviesmomenten voorbij. Onze adviseurs staan voor u klaar wanneer deze momenten zich voordoen. We adviseren je onder meer op het gebied van administratie en belasting en begeleiden je bij alle keuzes en toekomstplannen, zowel op ondernemings- als op privégebied. We zorgen ervoor dat jij er nooit alleen voor staat, samen groeien we immers verder.

Advisering MKB

Op basis van persoonlijke gesprekken en de gegevens die bij ons bekend zijn bieden wij uitgebreid advies aan ondernemers binnen het MKB. Hierbij kun je onder meer denken aan het opstellen van prognoses en begrotingen, financiële planning, bedrijfswaardering en estate planning.

Daarnaast adviseren we ondernemers in de keuze van de best passende rechtsvorm, de aanpak bij reorganisatie en herstructureringen en bieden we ondersteuning bij bedrijfsopvolging, overnames en fusies. Ook op persoonlijk vlak, zoals bij de keuze voor pensioen- en oudedagsvoorzieningen, helpen wij u op weg.

Vooruitkijken

Bij Erions kijken we vooral vooruit. Met persoonlijke aandacht inventariseren we de wensen en mogelijkheden voor jouw onderneming. We selecteren de best passende opties voor duurzame keuzes, die zowel jou als ondernemer als het bedrijf verder brengen. Met elkaar werken we aan groei.

Inzet van specialisten

Daar waar nodig zetten wij specialisten in uit ons netwerk. Denk hierbij aan specialisaties op het gebied van assurantiën, financial planning, bedrijfsjuridische zaken, financieringen en pensioenadvisering. Ook wanneer wij anderen inschakelen bij de uitwerking van het advies blijven wij betrokken en begeleiden we het proces.

 

Persoonlijk advies

Onze werkwijze

Wij leveren maatwerk. We signaleren, adviseren en zorgen ervoor dat benodigde acties worden uitgevoerd. Dankzij de betrokkenheid en het persoonlijke contact van onze adviseurs met ondernemers, weten we wat er speelt binnen de bedrijven waar wij voor werken. Met de inzage in de bedrijfsgegevens, jarenlange ervaring binnen het MKB en de inzet van een uitgebreid netwerk aan specialisten staan wij ondernemers bij met advies op maat op ieder vakgebied.

Signalering

Het uitbrengen van een goed advies begint bij de juiste signalering. Zodra een ondernemer met een vraag bij onze adviseurs komt gaan we in gesprek. We inventariseren wat de vraag inhoudt, luisteren naar wat er speelt en bespreken wat er nodig is om tot een oplossing te komen.

Advies op maat

Uit de signalering komt doorgaans een verscheidenheid aan mogelijkheden naar voren. Vanuit deze mogelijkheden kaderen we wat jouw bedrijf of jij als ondernemer nu daadwerkelijk nodig heeft, bekijken we de voor- en nadelen die meespelen en geven we gericht advies op maat. Het advies wordt besproken en er wordt een actieplan met vervolgstappen opgesteld.

Uitvoering

Zodra de gewenste aanpak is bepaald gaan we de uitvoering vormgeven. We kijken of het actieplan door een van onze medewerkers kan worden opgepakt of dat we hiervoor een specialist moeten inschakelen. Wie de taak ook op zich neemt, wij blijven erbij betrokken om het proces te begeleiden.

Onze samenwerkingsvormen

Voor het realiseren van groei en veranderingen binnen jouw bedrijf kun je gebruik maken van een van onze samenwerkingsvormen. Met name in de vormen Groei en Ambitie ga jij aan de slag om de bedrijfsdoelen die je voor ogen hebt werkelijkheid te maken. Als jij jouw bedrijf dusdanig wil laten groeien dat dit resulteert in een bedrijfsovername of fusie, kies dan voor de meest uitgebreide samenwerkingsvorm. We ondersteunen je om de doelen te realiseren, geven je advies op maat en helpen je door middel van concrete acties, korte en lange termijn doelen, om jouw droom te realiseren.
Basis

Stabiliteit

De basis. Focus op de werkzaamheden waar je goed in bent, zonder je druk te maken over financiële zaken als belastingaangiften en jaarstukken. Onze administrateurs helpen jou zorgeloos te ondernemen.
Inzicht

Groei

Start met groeien. Onder begeleiding van onze adviseurs krijg je meer inzicht in jouw resultaten. Je stelt actiepunten op en gaat aan de slag met de ontwikkeling van jouw bedrijf.
Toekomst

Ambitie

Wanneer geen doel te gek is. Met ondernemerscoaching en de ‘Groei met ons’ omgeving, begeleiden we je op zowel zakelijk als persoonlijk vlak naar de top van jouw kunnen.