Ondernemerscoaching

Samen groeien we verder

Ondernemerscoaching

Erions staat naast jou als ondernemer en samen kijken we vooruit. Met elkaar brengen we in kaart hoe we jouw situatie kunnen verbeteren, zowel op korte als lange termijn. Met de ‘Groei met ons’ methode hebben we alle mogelijkheden in handen om jou te ondersteunen. Onze adviseurs bieden je gerichte coaching voor het waarmaken van jouw wensen en doelen. Hierbij maken wij onder andere gebruik van een persoonlijk dashboard.

Coaching voor ondernemers

Veel ondernemers komen in de loop der tijd hetzelfde soort problemen tegen. Met onze jarenlange ervaring binnen het MKB zijn wij veel van de vragen die hierdoor ontstaan al eens tegengekomen. Wij staan dan ook klaar om ondernemers te hulp te schieten. Wij helpen de zaken helder te krijgen en werken samen aan succesvol ondernemerschap op zowel persoonlijk als bedrijfsniveau.

Coaching

Wij gaan de verbinding aan. Met aandacht en persoonlijk contact behandelen we verschillende vragen. Zo kijken we bijvoorbeeld welke uitdagingen er op dit moment en in de toekomst liggen. Wat de knelpunten zijn die een optimale bedrijfsvoering in de weg zitten en hoe deze aan te pakken zijn. Ook kijken we welke mogelijkheden er liggen om op ondernemersniveau te sparren, zodat zowel op korte als lange termijn de juiste beslissingen kunnen worden genomen.

Groei met ons

De door ons ontwikkelde ‘Groei met ons’ methode zetten we in om onze coaching nog een stap verder te brengen. Diverse dashboards geven inzage in de huidige situatie van jouw bedrijf en de doelen voor de toekomst. Actiepunten worden bijgehouden en je wordt begeleid om deze uit te voeren. Zo werken we met elkaar aan het bereiken van jouw ondernemingsdoelen.

Gericht ondernemen

Onze werkwijze

Ondernemerscoaching vormt een persoonlijk traject waarin we gericht aan de slag gaan met de doelen en wensen voor jouw bedrijf en jou als persoon. Je krijgt ondersteuning van onze adviseurs en specialisten bij vragen en hebt de ruimte om op verschillende momenten te sparren. Tijdens de coaching richten we ons op de mogelijkheden voor zowel de korte als de lange termijn.

Persoonlijk contact

Goede coaching valt of staat met persoonlijk contact. We beginnen met een gesprek waarin we jouw wensen in kaart brengen. We inventariseren wat je wil bereiken op zowel persoonlijk als zakelijk niveau. Deze punten zullen gedurende het traject regelmatig opnieuw aan de orde komen om te kijken waar je op dat moment staat.

Actieplan

Na de inventarisatie van je wensen gaan we over op het actieplan. We verwerken jouw missie, visie en doelen in een persoonlijk dashboard binnen de ‘Groei met ons’ omgeving. Vervolgens stellen we actiepunten vast voor de korte en lange termijn die we prioriteren, organiseren en toewijzen aan de juiste persoon.

Opvolging

Zodra het dashboard is ingericht ondersteunen en begeleiden we je om jouw doelen waar te maken. Met elkaar zorgen we ervoor dat de actiepunten tijdig worden opgevolgd. Daarnaast monitoren we de voortgang van jouw groei via dashboards in Visionplanner, bespreken we de resultaten en sturen we bij waar nodig.

Onze samenwerkingsvormen

Ondernemerscoaching is onderdeel van de samenwerkingsvorm Ambitie die we binnen Erions aanbieden. Dit is de methode waarmee je geholpen wordt om alles uit je bedrijf te halen wat erin zit. Om zowel op persoonlijk als zakelijk niveau te kunnen blijven ontwikkelen. Werken aan de groei van jouw bedrijf wordt concreet gemaakt met analyses, begrotingen, actiepunten en dashboards. Daarnaast heb je in jouw persoonlijke werkomgeving niet alleen de mogelijkheid samen te werken met jouw coach, maar ook met collega’s of betrokkenen bij jouw bedrijf. Zo worden jouw doelen een vertrekpunt om samen verder te kunnen groeien.
Basis

Stabiliteit

Voor ondernemers die ontzorgt willen worden op financieel gebied. We verzorgen aangiften, stellen de jaarstukken op en zorgen voor overzicht in jouw financiën.
Inzicht

Groei

Voor ondernemers die de eerste stappen willen zetten naar een volgend doel. We maken jouw huidige situatie inzichtelijk en ondersteunen je in het concretiseren van het doel.
Toekomst

Ambitie

Voor ondernemers die het maximale uit zichzelf en hun bedrijf willen halen. We ondersteunen, sturen bij en maken met elkaar jouw meest ambitieuze doelen waar.